Bejelentés


Zöldszalagos mozgalom Kérjetek és adatik.


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Hírek
Hogyan jött létre a „ZÖLDSZALAGOS” IMASZÖVETSÉG ÉS MOZGALOM ? Soha nem volt könnyű és egyszerű dolog egy buzgó, vallásos, hitét gyakorló hajadonnak egy olyan férjet találni, aki minden szempontból, tehát lelkileg is hozzá illik. A mai időkben, s nem kell nekem itt a mai könnyelmű életformát ecsetelnem, ez még nehezebb . Volt nekem egy nagyon kedves templomatyám, sekrestyésem és harangozóm - Isten nyugosztalja - : A Józsi bácsi. (Horváth József, Darány.) Idős korában már nem tudott eljönni a templomba, ezért én jártam el hozzá , s betegágya mellett miséztem, hogy ő is részese lehessen a szentmisének A dereka, s a lábai nem bírták el , egyébként szervileg egészséges volt. Sokat imádkozott, néha az egész éjszakát is, vagy annak nagy részét végig imádkozta. Beszélgetéseink során én mindig beszámoltam neki arról, merre jártam, milyen lelki, vagy lelkipásztori gondokkal találkoztam, s kértem imáit, melyek nagy segítséget jelentettek a számomra. Mivel sokfelé kisközösségekben is megfordultam, ezért az ottani hírekkel is beállítottam hozzá. Többször találkoztam fiatal hajadonoknak azzal a problémájával, hogy :HOGYAN TOVÁBB? Szeretnének férjhez menni, feleség és anya lenni, de tele vannak félelemmel, bizonytalansággal és aggállyal. Mindketten próbáltuk beleélni magunkat ezeknek a ’szegényeknek ’ a helyzetébe, s ugyanakkor a konkrét esetek is szemünk előtt álltak. – Csak úgy eltűnődtünk: Istenem, olyan nagy fáradsággal, gonddal, annyi erőfeszítéssel próbálták a jó szülők leányuk szívébe a hit kicsiny palántáját elültetni. Olyan gondos, jó hitoktatókat adtak nekik, elsőáldozás, bérmálás, s utána is szép fiatalkori lelki élet olyan sok reménységre adott okot. – S ekkor jött egy bálon, bulin egy vadonatúj hapsi, kis fiatal senkiházi, aki értette a módját, hogyan szedje le lábáról Isten kedves palántáját. S mit csináljanak a szülők, egyet sóhajtottak és ennyi….! Néhány hónap elég volt azután ahhoz, hogy az ifi feleség szép lelki kertjét vastag bakancsával, azaz világi szellemével tisztára tönkre tegye ez az ősbrutál ifjú férj, akinek gőze sincsen a kegyelmi élet gazdag világához. – Legjobb lányaink így véreznek el ateista és hittől elidegenedett kezek között. Sokak életműve dől össze néhány hét alatt, s a napi, heti áldozó lassan-lassan már csak karácsonykor téved be az Isten házába, ima, meg ehhez hasonlók…..hát….mint a mesében: Hol van, hol nincs, de inkább nincs. - Szóval, ezen elgondolkodtunk: Józsi bácsi és én. Többen a lányok üzentek is Józsi bácsinak: Imádkozzon értük – Józsi bácsi és én ezután készítettünk egy HÁZI THEOLÓGIÁT erre az égető helyzetre. –Ennek lényege:  Az embert Isten teremtette nagy szeretetből.  Férfinek és nőnek teremtette és egymásnak rendelte őket.  Tehát amikor Isten egy férfit teremt, akkor egy nőt is teremt hozzá.  Ő tökéletesen ismeri mind a férfit, mind a nőt.  Ez azt is jelenti: Ő azt is tudja: Kihez, ki való.  Már úgy is teremtette a hajadont, hogy neki egy férjet is kijelölt:  Ez Isten választása, tehát tökéletes mű, az Ő akarata szerint való választás.  Valahol tehát a nagy világban már futkos a férj, de nem tudni hol.  Ha a hajadon a maga „csempe” választására épít, akkor csak fusson utána…..  De ha Istenre bízza a választás jogát - mert van hite és bizalma Hozzá:  Akkor ne futkosson férj után (lepkefogóval, vagy anélkül ): BÍZZA AZ ÚRRA !  Kitartóan és bizalommal imádkozzon Hozzá szinte éjjel-nappal.  Azért éjjel-nappal, mert ez egy nagy horderejű kérdés és kérés.  S ha nincs rá ereje-ideje ilyen nagy ’volumen’-ben imádkozni, akkor szervezze meg.  Ha talál egy elszánt imahátvédet, (akár egy, akár több személy is lett-légyen),  Akkor szövetkezzen vele össze, hogy az, erre az imaszándékra teljesen ráálljon.  Az én Józsi bácsim felajánlotta magát erre a csendes ima-háttér-szolgálatra.  Ima, önmegtagadás, böjt, stb., mint eszközök, általános mozgósításban…!  Csak annyit kért cserébe, hogy a hajadon imádkozzon érte, s imája sikeréért.  Azután még azt is, hogy legyen tartózkodó és távolságot tartó a fiúkkal szemben.  Időközönként számoljon be őneki (Józsi bácsinak) arról, hogy mi a nagy helyzet:  Mint a lakatlan sziget lakója, aki lesi a látóhatáron felbukkanó hajót, mely felveszi.  S számoljon be neki lelki állapotáról is: Pl. Hogy’ bírja a várakozást bizalommal (?)  Szabadon dönthet, de bölcsen teszi, ha konzultál, ha valami kibontakozóban van.  Ne féljen attól, ha a ’hajó’ elúszik tovább: Akkor ez nem a nagy - Ő - .  Ez az Istenbe vetett bizalom hatalmas kalandja, ne siesse el a dolgot.  Jobb, ha pártában marad, mintha egy nem Isten akarata szerinti házasságba megy  Lehet szerzetesnő is, lehet életszentségben buzgólkodó, férjezetlen szabad nő is.  De ha nagyon szeretne anya lenni, s erre nagyon vágyakozik  Akkor csak bizakodjon abban, aki szívébe ezt a vágyat ültette, hogy  Teljesíteni is fogja:Úgy, ahogy Ő akarja, olyannal, akivel Ő akarja, akkor, amikor Ő elérkezettnek látja ennek az idejét.  Le kell tudni győzni azt a szörnyű nagy kísértést, hogy :’Mi lesz, Uram, elszáll fölöttem az idő, még meddig várjak’ ?!!! – Nyugodt kérdésre biztos válasz jön.  Istenre csak azt bízzuk, hogy a hajadon elé hozza azt ,akit kiválasztott neki öröktől...  A döntést így nem ruházzuk át Istenre, ahogy a Szűzanya igenjére is szükség volt.  Mi, hajadonok vállaljuk itt a döntéssel együtt járó felelősséget, s nem kerüljük meg.  S mivel a reménység éltet bennünket, ezért ZÖLDSZALAG a nevünk: Tele bizalommal és reménységgel Isten és az imacsoport (Józsi bácsi ) iránt. Azután jöttek a lányok Józsi bácsihoz. Az egyik, mondjuk NN.J, egy hónapra rá azt mondta: Józsi bácsi, megvan ! Megvan az életem párja. S leírta előtte: Hogyan néz ki, milyen a lelki világa. De Józsi bácsi azt mondta: Nem, nem az a tied ! Még egy kicsit várjál. Egy félév telt el, s újra jön NN.J : Hát ehhez mit szól? S újból csak körülírta a fiatalembert, s elmondott róla mindent, amit csak tudott. Józsi bácsi azt mondta: Ismét megkérdezem az Urat. Végül is nekem mindegy, de neked nem. –2-3 nap múlva jött a választ: Ő a te férjed, nyugodtan menj hozzá. – ennek több mint 10 éve, s ez az egykori hajadon ma Budapesten egy boldog négygyermekes családanya , s egy áldott jó férjnek boldog felesége. Ez volt a kezdet. Itt láttuk és tapasztaltuk a zöldszalag-teológia gyakorlati igazolását. - Ezt követte 8 hajadon, akik 80 km távolságból jártak hozzá. 5 esetében sikerről tudok beszámolni. 3-nál az a helyzet, hogy ők nem hallgattak egészen Józsi bácsira, felülírták az ő véleményét és ajánlását, s természetesen ebbe senki nem szólhat bele. De ők sem elveszett esetek, csak nekik több jutott a vergődésből. De az újabb és újabb látogatók hosszú sora azt eredményezte, hogy ma már a magyarországi térkép minden regionális pontja teli, s teli van kis apró zöldszalagos zászlócskával Sopron, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg, Balatonfüred, Zamárdi, Kaposvár, Nagybajom, Nagyatád, Nagykanizsa, Keszthely, Barcs, Szigetvár, Pécs, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Szeged, Makó, Cegléd, Mezőkövesd, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Budapest, Szentendre Sárbogárd. De jól néz ki ez a bizalmi tábor, akik egy életállapot kijelölését teljesen Istenre bízzák! Most az imahátvéd-tábort mi, Józsi bácsi kisközössége alkotjuk, s szívesen vesszük, ha valaki hozzánk fordul ima-támogatás, ima-szövetség végett. Ezt a bizalmi szellemi közösséget hordozzuk tovább, s szeretnénk sokaknak javára lenni. – Még annyit: Már a Józsi bácsi életében elkezdtük: Ugyanezt hívő fiatalemberek is megtehetik, keresve az Isten akarata szerinti feleséget és leendő gyermekeiknek anyját. Egy külön lapon összefoglaltuk a szabályokat, melyeket szintén az érdeklődők rendelkezésére bocsátok. * Kívánok mély hitet, bizalmat, jó külső és belső megfigyelést és - a szerencse helyett azt mondanám- égi világosságot , erőt, Szentlelket, kegyelmet !!!…………………..ÉS REMÉNYT ! Testvéreitek az Úrban : Karcsi atya és a Zöldszalagos ima-közösség. (Keczely Károly, plébános, Kétújfalu, R.k. Plébánia, Miklós Erzsébet,


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!